top of page

Praktijk

images (7).jpg
images (6).jpg
images (5).jpg
Werkwijze

 

Hoe werk ik als het gaat om:

  • voedingsadvies en -begeleiding

  • uitwerking voedingsadviezen

Voedingsadvies en -begeleiding

 

Na het maken van een afspraak, stuur ik je een korte vragenlijst toe. Ook vraag ik je een eetdagboek bij te houden van 3 dagen. De vragenlijst en het dagboek wil ik graag 2 dagen voor het consult ontvangen.

In het eerste consult zal ik vragen stellen die nodig zijn om een compleet beeld te krijgen van het voedingsvraagstuk en aspecten die daar een relatie mee kunnen hebben.

Dit consult is vooral diagnostisch van aard. Het ligt aan de omvang van de vraag en de inschatting wat nodig is of we alvast starten met eerste adviezen of dat er eerst een uitwerking van de voedingsadviezen komt die we het volgende consult bespreken.

In de vervolgconsulten wordt er geëvalueerd. Eventueel worden toepassingen bijgesteld en/of een volgende stap genomen. Hierdoor slagen de veranderingen en zorgt ervoor dat de verbeteringen blijvend zijn.

Registraties

 

Ik ben geregistreerd bij:

  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

  • AGB register van Vektis

Ik ben aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen:

  • Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijze (VBAG)

  • Vereniging van Natuurvoedingskundigen (VNVK)

Kwaliteitseisen

De praktijk voldoet aan de eisen wat betreft scholing, hygiene, praktijk inrichting en werkwijze die de VBAG, en de RBCZ hanteren ten aanzien van de kwaliteitsregistratie. 

Met betrekking tot jouw persoonsgegevens wordt het privacybeleid gehanteerd.

Klachtenregeling

Kwaliteit en goede dienstverlening vind ik erg belangrijk en breng veel van mijn ervaring, kennis en kunde in. Ben je desondanks toch niet tevreden over de benadering of behandeling door mij, dan nodig ik je uit dit eerst met mij te bespreken. Ik neem jouw verbetersuggestie of klacht serieus en kijk graag samen wat er verbeterd kan worden of hoe de klacht verholpen kan worden. Mochten we in een gesprek onvoldoende oplossing voor je klacht vinden, dan kan je gebruik maken van de klachtenregeling van de VBAG.

 

bottom of page